Bhagavad Gita (เวอร์ชั่นเต็มท่องเป็นภาษาอังกฤษอย่างสวยงาม)

Bhagavad Gita (เวอร์ชั่นเต็มท่องเป็นภาษาอังกฤษอย่างสวยงาม)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

>

วิดีโอนี้อุทิศให้กับสาวกทุกคนของพระกฤษณะ เพื่อความรอดของสาวกของพระองค์ พระองค์ตรัสถึงพระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่เมื่อกว่า 5,000 ปีก่อนถึงพระอรชุนบนสนามรบคุรุกเชตระในอินเดีย พระเจ้าอวยพรทุกท่าน
การเล่าเรื่องที่น่าสนใจและตรงประเด็นของ Bhagavad Gita และภูมิหลังในมหากาพย์มหาภารตะ


ดูวิดีโอ: SHRIMAD BHAGAVAD GITA. All Chapters - 1 to 18 in ENGLISH